Xử lý môi trường

Ô nhiễm môi trường nước hiện nay là một trong những vấn đề xảy ra hầu hết ở những khu đô thị cũng như những nơi tập trung cư dân đông đúc. Vấn đề bảo vệ cũng như xử lý môi trường hiện nay đang đươc đảng bộ và nhà nước quan tâm. Thế nhưng một vấn đề khó khăn đặt ra ở đây chính là việc xử lý môi trường nước có được diễn ra đồng bộ hay không và được phổ biến cũng như tiến hành dễ dàng hay váp phải những khó khăn như thế nào?

Đầu tiên muốn xử lý môi trường nước bị ô nhiễm thì trước tiên phải thực hiện việc phát triểm kinh tế gắng liền với bảo vệ môi trường, chính là vấn đề phát triển bền vững hiện nay. Có thể nói bên cạnh sự phát triển của công nghệ cũng như dịch vụ thì luôn có mặt tiêu cực của nó là ảnh hưởng đến môi trường không khí, ô nhiễm nguồn nước.

Ở những nước phát triển thì hầu như không chú trọng đến quá vấn đề bảo vệ cũng như xử lý môi trường nước thải, rác thải. Một số doanh nghiệp sẵn sàng xả nước thải chưa xử lý ra môi trường, không đầu tư các biện pháp đạt tiêu chuẩn.


Song song đó cùng với tình hình kinh tế khó khăn, nhân sự chuyên môn về lĩnh vực môi trường chưa được đào tạo bài bản và chuyên sâu nên chưa thật sự tuân theo cũng như sát với thực tế ô nhiễm đang gặp phải.

Một trong những vấn đề đáng quan tâm nhất của Việt Nam hiện nay là ô nhiễm nguồn nước. Như vậy việc xử lý nước thải là vấn đề cấp bách, nhưng để thực hiện được điều này thì khó hay dễ ở đất nước ra hiện nay?

Việt Nam cũng đã bạn hành rất nhiều những chính sách cũng như những tiêu chuẩn quốc gia về xử lý nước thải. Đây cũng chính là những quy định và thướt đo cho sự đánh giá hiệu quả xử lý nước thải ở các doanh nghiệp. Tuy nhiên khôn phải doanh nghiệp nào cũng tuân theo những quy định xử lý môi trường hiện nay, đó là một trong những vấn đề khó của các cơ quan quản lý trong khi ý thức của doanh nghiệp trong công tác xử lý nước vẫn còn rất nhiều những hạn chế.

Hiện nay với sự hòa nhập với nền kinh tế thế giới thì không ít những công nghệ xử lý nước được du nhập vào Việt Nam. Tuy nhiên một số công nghệ xử lý nước thải với chi phí cao nhưng có thể khẳng định công nghệ ứng dụng trong xử lý nước thải có thể đáp ứng được nhu cầu xử lý nước thải của doanh nghiệp.

Như vậy có thể nhận định được vấn đề xử lý môi trường nước thực hiện một cách khó khăn hay dễ dàng tùy thuộc rất nhiều vào ý thức của từng cá nhân, tổ chức  trong công tác bảo vệ môi trường nói chung cũng như xử lý nước thải nói riêng.

Vì thế để cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường thì cần chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong xã hội, nhà trường, doanh nghiệp là rất quan trọng.Hãy hành động và thay đổi ý thức ngay hôm nay để bảo vệ môi trường cho những thế hệ mai sau.

Nếu bạn đang có nhu cầu xử lý nước cũng như muốn tư vấn để biết thêm về quy trình cũng như phương thức sản xuất, hãy gọi cho chúng tôi ngay bạn nhé. www.moitruongthaian.com/xu-ly-moi-truong-cdv-9.aspx sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn.


Y.N

Khác