Skip Navigation LinksTrang chủ > Dịch vụ > Tư vấn môi trường > Báo cáo hiện trạng môi trường

BÁO CÁO QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

(ENVIRONMENTAL MANAGEMENT REPORTS)

IV - BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG (ENVIROMENTAL ACTUALITY REPORTS)

STT TÊN BÁO CÁO CHỦ ĐẦU TƯ
01 Báo cáo hiện trạng môi trường – Dự án nhà máy sản xuất máy bơm bê tông và máy gia cố đường hầm – KCN Long Thành, Đồng Nai. Công ty TNHH V.P.S
02 Báo cáo hiện trạng môi trường – Dự án nhà máy sản xuất bao bì kim loại – KCN Tam Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai. Công ty TNHH Ánh Bình Minh
03 Báo cáo hiện trạng môi trường – Dự án trạm kinh doanh xăng dầu – Xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai. DNTN Hoàng Kim Tân
04 Báo cáo hiện trạng môi trường – Dự án nhà xưởng sản xuất bao bì giầy carton, bao bì nhựa – KCN Tam Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai. Công ty TNHH nhãn bao bì Vi Na Úc
05 Báo cáo hiện trạng môi trường – Dự án trạm kinh doanh xăng dầu – KCN Tam Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai. DNTN Hoàng Kim Tân